View 276 / Share

แมกโนเลีย เบเกอรี่ X เคทสเปด นิวยอร์ก ออกมาเป็นกระเป๋าใบหวานมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้ง

FASHION/Fashion News - แมกโนเลีย เบเกอรี่ X เคทสเปด นิวยอร์ก ออกมาเป็นกระเป๋าใบหวานมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้ง

เราตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าสองแบรนด์ดังของนิวยอร์กจับมือกันร่วมออกแบบแคปซูลคอลเลคชั่นสำหรับฤดูใบไม้ร่วม 2015 และยิ่งตื่นเต้นมือไม้สั่น (ด้วยความอยากเป็นเจ้าของ) เมื่อเห็นความน่ารักมุ้งมิ้งของคอลเลคชั่นแอกเซสซอรี่รูปขนมต่างๆ

กระเป๋าน้องม้ายูนิคอร์นแบบ Irene Kim เทียบท่าเข้าไทยแล้วจ้า