View 797 / Share

สนีคเกอร์ราคาครึ่งแสนจาก Gucci ที่ทำโลกแฟชั่นตะลึงอีกครั้ง

FASHION/Fashion News - สนีคเกอร์ราคาครึ่งแสนจาก Gucci ที่ทำโลกแฟชั่นตะลึงอีกครั้ง

ถ้าคุณตั้งใจจะใช้เงินสัก 4-5 หมื่น แต่ยังไม่มีไอเดียจะซื้ออะไรล่ะก็ เราขอแนะนำ Gucci Journey Jewel Embellished Sneakers สนีคเกอร์ที่ใส่แล้วทุกคนจะต้องมองจนเหลียวหลัง พร้อมเปล่งเสียงแบบลืมตัวว่า...มันเกร๋อะไรเบอร์นี้Gucci Journey Jewel Embellished Sneakers ราคาประมาณ 56,000 บาท


Gucci Journey Jewel Embellished Sneakers ราคาประมาณ 56,000 บาท


Gucci Flashtrek Lace-Up Sneakers ราคาประมาณ 35,000 บาท


Gucci Rhyton Rainbow Logo Sneakers ราคาประมาณ 40,000 บาท


ใครสนใจรีบเลยนะ เค้าเปิดให้พรีออเดอร์ได้แล้วที่ Nordstrom

สนีคเกอร์ Louis Vuitton แปลงร่างเป็นรองเท้าแตะมีสายรัด