View 470 / Share

เดรสลายตาราง ไอเท็มที่คนแฟชั่นกำลังอิน

FASHION/Street Style - เดรสลายตาราง ไอเท็มที่คนแฟชั่นกำลังอิน

หากช่วงนี้คุณกำลังมองหาไอเท็มใหม่ๆ ใส่ตู้เสื้อผ้าอยู่ล่ะก็ เราแนะนำให้เลือกเดรสลายตารางสวยๆ สักตัว เพราะตอนนี้เดรสลายตารางคือหนึ่งไอเท็มที่คนแฟชั่นกำลังอิน


H&M เดรสผ้าเจอร์ซี่ย์ลายตาราง ราคา 1,099 บาท


H&M เดรสสั้น ราคา 1,799 บาท


Mango เดรสลายตารางแขนยาว ราคา 790 บาท


Topshop เดรสสั้น ราคา 2,250 บาท


Topshop เดรสสายเดี่ยวลายตาราง ราคา 1,690 บาท


Zara เดรสลายตาราง ราคา 3,590 บาท


Zara เดรสลายตารางทรงยาว ราคา 2,590 บาท


Zara เดรสลายตารางผ้าพลิ้ว ราคา 2,590 บาท

ลุคสุดเฟียสสะเทือนถึงไตของคนมาชม New York Fashion Week 2019