View 1.73K / Share

ลองกันรึยัง? นี่คือสินค้าโครงการหลวงในพระราชดำริที่หลายคนชื่นชอบ

LIFESTYLE/Inspiration - ลองกันรึยัง? นี่คือสินค้าโครงการหลวงในพระราชดำริที่หลายคนชื่นชอบ

การริเริ่มโครงการหลวงนั้นถือเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละท้องถิ่นมีรายได้เสริม โดยเฉพาะการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อหารายได้แทนการปลูกฝิ่น และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดอยให้ดีขึ้น จนปัจจุบันเกิดเป็นโครงการหลวงมากมาย มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพร ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ ถั่วและธัญพืช ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ อย่าง มูลนิธิโครงการหลวง และดอยคำ เป็นต้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โครงการหลวงต่างๆ ที่เราขอแนะนำ

แมคคาเดเมีย นัท ซึ่งมีหลายรสชาติ จากโครงการพัฒนาดอยตุง ส่วนหนึ่งของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กาแฟคั่ว จากโครงการพัฒนาดอยตุง

นมปรุงแต่งชนิดเม็ด ของโรงนมผงสวนดุสิต เป็นโครงการหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าวกล้องดอยจากมูลนิธิโครงการหลวง

นมสด จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้ำผึ้ง จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้ำผักและผลไม้ เช่น น้ำมะเขือเทศ ในโครงการหลวงดอยคำ

ข้าวเกรียบฟักทอง จากมูลนิธิโครงการหลวง

ผลไม้อบแห้ง เช่น สตรอว์เบอร์รี จากโครงการหลวงดอยคำ

ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่มาจากโครงการหลวง การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงต่างๆ นั้นจึงถือว่าเป็นการเสริมรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนั้นๆ ตามวัตถุประสงค์พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า 

"เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง จุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้พยุงตัวให้มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและค้าฝิ่นได้ผลดี อันเป็นผลอย่างหนึ่ง"

"อีกอย่างคือชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเราสู่หายนะได้ ที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี อยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ ถ้าสามารถทำโครงการนี้สำเร็จให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง และสนับสนุนนโยบายจะรักษาป่า รักษาป่าให้เป็นประโยชน์ต่อไปและยั่งยืนมาก"

 

ขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก royalprojectthailand.com และ maefahluang.org

ไอเดียถ่ายรูปกับแก๊งเพื่อน #หนีร้อนไปเที่ยวทะเลกันเถอะ