View 857 / Share

'คู่พระบารมี' ในรัชกาลที่ 9 กับภาพที่คนไทยจะได้เห็นรอยยิ้มแสนอบอุ่น

LIFESTYLE/Inspiration - 'คู่พระบารมี' ในรัชกาลที่ 9 กับภาพที่คนไทยจะได้เห็นรอยยิ้มแสนอบอุ่น

วันที่ 28 เมษายน 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าพิธีพระราชาภิเษกสมรสกับ ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร พระนามในขณะนั้น รวมแล้วเป็นเวลาร่วม 66 ปี สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักที่ทรงมีให้ต่อกันอย่างยาวนาน ดั่งที่เราจะได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคียงคู่กับพระราชินีอยู่เสมอ และรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น เราเชื่อว่าพสกนิกรชาวไทย จะนำไปเป็นแบบอย่างแห่งความสุขของครอบครัวต่อไป

ไอเดียถ่ายรูปกับแก๊งเพื่อน #หนีร้อนไปเที่ยวทะเลกันเถอะ