View 157 / Share

คลิปที่สะท้อนชีวิต ทำให้เราได้เห็นอนาคต และรู้ว่าปัจจุบันควรทำอะไร

LIFESTYLE/Lifestyle News - คลิปที่สะท้อนชีวิต ทำให้เราได้เห็นอนาคต และรู้ว่าปัจจุบันควรทำอะไร

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ปล่อยคลิปสะกิดหัวใจออกมาตัวแรกก็ทำเราจุกเลยค่ะ นี่คือความจริงของชีวิต สะท้อนให้เห็นภาพอนาคตของเรา แล้ว...เราควรเตรียมตัวรับมือกับอนาคตอย่างไร?

นอกจากคลิปแรกนี้ ยังมีคลิปวิดีโออีก 2 คลิป (1. ต่อชีวิต 2.32 นาที 2. ต่อชีวิต 30 วินาที 3. พี่เบิร์ด 30 วินาที) ซึ่งจะทยอยออกมาให้เราได้ชมกัน

“สไปซ์ ฮันนี่” สีแห่งปี 2019 เติมความหวานให้บ้านน่าอยู่

More story