View 1.78K / Share

เปิดตัว “รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์” ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม ออกแบบ “5 ศาสตร์แห่งแพทย์ทางร่วม”

LIFESTYLE/Lifestyle News - เปิดตัว “รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์” ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม ออกแบบ “5 ศาสตร์แห่งแพทย์ทางร่วม”

“บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด” เปิดตัว รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ (Regenelife Vital Center) ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม ด้วย “ศาสตร์แพทย์ทางร่วม” สร้างสมดุลของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ด้วย 5 โปรแกรมที่ออกแบบโดยกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในแขนงต่างๆ ได้แก่ ดนตรี, ศิลปะ, โยคะ, พิลาทิส และเร็วๆ นี้กับศาสตร์แพทย์แผนจีน ช่วยคุณขับเคลื่อนและส่งต่อพลังแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รวมทุกศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกให้ครบจบในที่เดียว เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5-6 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

วิลิต เตชะไพบูลย์ ผู้ก่อตั้ง รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ กล่าวว่า รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2563 ในความร่วมมือของ “กลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายแขนง” ในการพัฒนาศาสตร์ “แพทย์ทางเลือก” สู่การเป็น “แพทย์ทางร่วม” ที่มีมาตรฐาน หลอมรวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้เป็นหนึ่งเดียว 

“เราเชื่อในการสร้างความสมดุลของสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Balance of Health) ที่ผสานการทำงานร่วมกันของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างกลไกในการสมานข้อบกพร่องในร่างกายและฟื้นคืนพลังแห่งการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข โดยวิธีการสร้างความสมดุลที่ดี ไม่ควรยึดติดว่าจะต้องใช้การดูแล ป้องกัน หรือรักษาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญกับคุณค่าและประโยชน์ของการผสมผสานวิธีการดูแลสุขภาพในหลากหลายศาสตร์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นหลัก”

Regenelife Vital Center สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าไม่ป่วยก็สามารถเข้ารับบริการด้านการดูแลสุขภาพทั้ง 5 โปรแกรม ได้แก่

  1. โปรแกรม Brain Enrichment โปรแกรมดนตรีบำบัดเชิง Brain Training ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นและฝึกฝนการทำงานของสมองผ่านเสียงดนตรีจากเปียโนที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ เหมาะกับผู้รับบริการทุกวัย แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเล่นเปียโนมาก่อนก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ด้วยเทคนิค “วันทูไฟว์ เปียโน” คิดค้นโดย อาจารย์ตรีรัตน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวันทูไฟว์เปียโน
  2. โปรแกรม Mind Way ศิลปะบำบัดช่วยคืนสมดุลแห่งอารมณ์และฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ ให้กลับมาสู่ความลงตัวและพอดี ผสานกับความรู้ความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา เพื่อเปิดประตูเข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้สำนึก ช่วยให้ผู้รับบริการได้แสดงความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายในที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูด ให้ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง นักศิลปะบำบัดที่ได้รับการรับรองจาก Canadian Art Therapy Association (CATA) ประเทศแคนาดา
  3. Por Dee Yoga โปรแกรมโยคะบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความพอดี” คืนสมดุลให้กับสุขภาพ ด้วยวิธีการฝึกที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคล โดย ครูตุ๊กตา-พรวดี เจียมจรรยา ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะบำบัด
  4. Por Dee Pilates โปรแกรมการออกกำลังกายแนวพิลาทิสบำบัด ที่ผสานการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของแกนกลางเข้ากับความสมดุลด้านจิตใจ ด้วยการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวจาก ครูสมุย-กภ.ปรียานุช ลิ่วลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพีลาทิสและนักกายภาพบำบัด ที่ผสานองค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งกายวิภาค เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงการบำบัดฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. และเร็วๆ นี้ พบกับ การแพทย์แผนจีนแบบครบวงจร ที่ได้มาตรฐานเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกันและเชิงบำบัดรักษา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพในแบบผสมผสานผ่านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของคณะแพทย์แผนจีน โดย พจ.ชญานิน งามฉายวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีน

 

สนใจปรึกษาและเข้ารับบริการ “5 ศาสตร์แห่งแพทย์ทางร่วม” เพื่อสร้างสมดุล “ร่างกาย อารมณ์ และ จิตใจ” ได้แล้ววันนี้ที่ “รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์” อาคารรีเจนท์ เฮ้าส์ 2 ชั้น 5-6 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

บรรจุภัณฑ์' กับบทบาทหลากมิติ ‘ให้’ ประโยชน์มากกว่าที่คิด

เปิดเทคนิคสำคัญของ นักเขียน สู่ หนังสือเล่ม ที่ต้องเป็นเจ้าของ

More story